Кошик покупок
  • Ваш кошик порожній :(

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи замовлення на сайті glazey.com.ua (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі - Погодження) згідно з Законом України "Про захист персональних даних". Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.

2. Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта.

3. Згода на обробку персональних даних дається метою надання користувачам відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень.

4. Користувач надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

6. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: mail@glazey.com.ua

7. Користувач підтверджує, що, даючи Згоду, він діє вільно, своєї волею і у своєму інтересі.

8. Даний Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п. 6 цього документа.